Keirsey
.FastSimple.comWelkom op de Nederlandstalige Keirsey site !

Inleiding
Dit is een vertaling van de "Keirsey Temperament Sorter". Dit is de meest gebruikte en meest succesvolle persoonlijkheidstest ter wereld.

Korte geschiedenis
Al in 790 voor Christus bedacht de Griek Plato een indeling van persoonlijkheden in 4 groepen. Deze indeling lijkt sterk op wat we nu nog gebruiken. In 1962 publiceerde Isabel Briggs Myers haar op theorien van Jung gebaseerde boek "The Myers-Briggs Type Indicator". In dit boek worden persoonlijkheden in 4 hoofdgroepen en per hoofdgroep in 4 subgroepen verdeeld. Dit is de indeling die Keirsey verder heeft geperfectioneerd in zijn boek "Please understand me" (1978) en later in "Please understand me II" (1998).

Beschrijvingen van alle 16 types:
ISTJ ISTP ISFJ ISFP INTJ INTP INFJ INFP ESTJ ESTP ESFJ ESFP ENTJ ENTP ENFJ ENFP

Instructies
De test is het meest zinvol als je je "ware aard" ofwel je "DNA" bepaalt.
Tip 1: Het antwoord wat het eerste in je opkomt is meestal het beste.
Tip 2: Er zijn geen "goede" of "foute" antwoorden.
Tip 3: Vul in wat je bent en niet wat je eventueel zou willen zijn.
Tip 4: Antwoord niet vanuit werk of vanuit prive maar vanuit jezelf.

Klik hier om te starten !!!

Copyright fastsimple.com. All rights reserved.